Litt om meg. Jeg er 70 mod
oppvokst i Oslo, bosatt i Moss Jeløya.
Jobber som logistikkmedarbeider hos Brødrene Dahl på Langhus. 
Samboer med Hanne Dina 
Mye av fritiden min går med til Data (Mac), Fiske, trening og Familieliv